Tải Game

Thông Báo: Bảo Trì Liên Thông Máy Chủ

03/12/2018

THÔNG BÁO BẢO TRÌ LIÊN THÔNG MÁY CHỦ

Khi thực lực tăng cao, sức mạnh vượt bậc thì chắc hắn quý vị Chúa công cũng đang cảm thấy tù túng, chắc hẳn quý vị khao khát muốn được vươn xa hơn để thỏa chí tung hoành, chinh chiến ngang dọc thiên hạ để chứng tỏ sức mạnh của mình với quý vị chúa công khác. 

Nhằm tạo điều kiện cho quý vị Chúa công có được thử thách mới, chứng tỏ được sức mạnh của mình và bên cạnh đó cũng giao lưu với các quý vị chúa công khác để tăng thêm kinh nghiệm cho thêm phần phong phú khi chơi game. Diễm Nhi quyết định liên thông một số máy chủ lại với nhau để quý vị Chúa công xích lại gần nhau hơn.

Chi tiết máy chủ được liên thông:

  • Cụm C2S1 đến CS27: Khúc A + Lỗ Dương + Giới Kiều + Vũ Dương + Duyện Châu + Định Đào + Từ Châu.
  • Cụm C4S1 đến C4S4: Tây Lăng + Kiến Nghiệp + Dương Châu + Kiếm Các.
  • Cụm C4S5 đến C4S7:  Tân Dã + Bộc Dương + Trường Sa.

Thời gian bắt đầu bảo trì: dự kiến ngày 4/12/2018

  • Đối với các cụm máy chủ liên thông thời gian bảo trì sẽ lâu hơn với các máy chủ bình thường.

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ