Tải Game

Quân Đoàn Chiến Liên Server :Sức mạnh tập thể lên ngôi

19/07/2018

Quân Đoàn Chiến Liên Server 

frownThể Lệ

 • Quân đoàn đạt cấp 2 trở lên
 • Mỗi mùa có 8 trận, mỗi trận cần đăng ký lần lượt

 • Chỉ có QĐ trưởng mới có quyền đăng ký, có thể báo danh trong giai đoạn đăng ký của mỗi trận.

 • Quân Đoàn Chiến cần Quân Đoàn có tối thiểu 5 thành viên (gồm tất cả QĐ trưởng và QĐ phó) mới được đăng ký.

 • Sau khi kết thúc đăng ký, hệ thống tiến hành ghép cặp QĐ

 • Phạm vi ghép cặp là tất cả QĐ đăng ký từ tất cả các server.

Thời gian

 • Giai Đoạn Đăng Ký: Hàng tuần, 22:00 thứ 7 đến 00:00 thứ 4,  22:00 thứ 4 đến 00:00 thứ 7 là thời gian đăng ký.
 • Giai Đoạn Chuẩn Bị: 00:00-19:45 thứ 4,  00:00-19:45 thứ 7 là thời gian chuẩn bị. Trong thời gian này,  hệ thống sẽ ghép cặp các Quân Đoàn đã đăng ký.
 • Giai Đoạn Chuẩn Bị Chiến Đấu: 19:45-20:00 mỗi thứ 4 và thứ 7 là thời gian chuẩn bị chiến đấu. Người chơi trong Quân Đoàn sẽ vào map Quân Đoàn Chiến để chuẩn bị chiến đấu, tập hợp thành viên, cũng trao đổi chiến thuật.
 • Giai Đoạn Thi Đấu: 20:00-20:30 mỗi thứ 4 và thứ 7 là thời gian thi đấu. Quân Đoàn Chiến diễn ra trong thời gian này.

Quy Tắc

Mục tiêu

 • Trước khi kết thúc thi đấu,  đat 2000 điểm thi đấu trước sẽ thắng,  trận đấu sẽ kết thúc trước.
 • Trước khi kết thúc thi đấu,  trận doanh đạt điểm thi đấu cao hơn sẽ thắng.
 • Cứ cách 3 phút,  ở vị trí bất kỳ xuất hiện 10 rương,  tất cả người trong chiến trường đều có thể nhặt,  nhặt được có thể nhận 10 điểm thi đấu.
 • Giữa chiến trường sẽ xuất hiện cờ,  user nhặt được cờ sẽ đem theo cờ này,  thành công đem cờ đến điểm chuyển cờ bên mình xong,  sẽ nhận được 100 điểm thi đấu

Cứ điểm

 • Trên chiến trường có 11 cứ điểm, trong đó có 2 cứ điểm chính, 2 điểm chuyển cờ, 1 điểm xuất hiện cờ, 6 cứ điểm nhỏ.

Số 1, 2 trong hình là cứ điểm chinh của QĐ 2 bên. Số 1 là cứ điểm chính đội đỏ, số 2 là cứ điểm chính đội xanh.Mặc định là được từng bên tự chiếm lĩnh.Cứ điểm chính là nơi sinh ra và hồi sinh của thành viên trận doanh mỗi đội. Cổng vào cứ điểm chính có tường ánh sáng, chỉ cho phép bên chiếm lĩnh ra vào. Người cầm cờ không được vào cứ điểm chính bên mình
Cứ điểm chính cung cấp tầm nhìn cứ điểm phạm vi nhất định
Phạm vi tầm nhìn mà cứ điểm chính cung cấp có buff tốc độ di chuyển.

Quy tắc Khiêu Chiến

 • Mỗi lần vào map Quân Đoàn Chiến, mặc đình dùng trận hình chinh chiến cho Quân Đoàn Chiến.
 • Khi vào giao diện Quân Đoàn Chiến, sẽ có cổng bày trận riêng, có thể điều chỉnh trận hình trong Quân Đoàn Chiến.
 • Khi người chơi và địch ở trong phạm vi nhất định, có thể khiêu chiến.
 • Nếu ở trong phạm vi khiêu chiến sẽ trực tiếp vào trận ngay
  Nếu không ở trong phạm vi khiêu chiến, sẽ di chuyển đến gần người chơi đã chọn, khi khoảng cách địch ta ở trong phạm vi khiêu chiến sẽ có thể vào trận.

Hạn chế:

 • Không thể khiêu chiến người chơi đang trong trạng thái chiến đấu
 • Không thể khiêu chiến người chơi ở trong cứ điểm

Thi Đấu

 • Từ khi bắt đầu vào trận đến khi hết trận, người chơi khiêu chiến và bị khiêu chiến luôn ở trạng thái chiến đấu.
 • Trong trạng thái chiến đấu, không thể di chuyển, lấy cờ, nộp cờ, cũng không thể khiêu chiến người chơi khác, cũng không bị người chơi khác khiêu chiến.
 • Trên đầu mô hình user đang ở trạng thái chiến đấu sẽ có ký hiệu giao chiến, để người khác nhìn thấy sẽ biết được là người chơi này đang chiến đấu với user khác.

Quy trình trạng thái chiến đấu:

 • Bên khiêu chiến sẽ gửi yêu cầu chiến đấu cho server
 • Server xác định bên bị khiêu chiến có thể tham chiến, sẽ gửi thông báo vào trận cho 2 bên, đồng thời khóa 2 bên chiến đấu, để người chơi khác không thể tiến hành khiêu chiến trong thời gian khóa này.
 • Nếu kết quả 2 bên giống nhau thì server không cần tính lại, đồng thời tính toán HP và điểm siêng năng của 2 bên.
 • Nếu kết quả 2 bên không thống nhất, server sẽ tính toán và gửi kết quả đến client cảu 2 bên, đồng thời tính toán HP và điểm siêng năng 2 bên.
 • Phát hình động chiến đấu, kéo dài khoảng 7 giây,  khi kết thúc sẽ phát hình động thể hiện sự thay đổi HP 2 đội.
 • 1 giây sau sẽ phát hình động chiến thắng/thất bại/hòa, sau đó tự động đóng giao diện.
 • Mở khóa trạng thái chiến đấu của 2 bên.

Sức mạnh đội

 • Đội không cố định tướng, người chơi có thể ngẫu nhiên thay đổi tướng ra trận thông qua hình thức đổi trận.

 • Mỗi người chơi chỉ có thể điều khiển 1 đội

 • Không ghi chép HP và sức mạnh của từng tướng  mà ghi lại HP đội.

 • Tổng HP đội là 1000. HP này là tỷ lệ HP có thể tiêu hao khi chiến đấu.
  Sau mỗi trận sẽ tính toán tỷ lệ HP tướng ra trận tiêu hao trong tổng HP, chiến đấu xong sẽ thể hiện ở HP đội.

  Ví dụ chiến đấu xong, tương ra trận chịu s.thương bằng 40% lượng HP ban đầu, thì khi chiến đấu kết thúc HP đội từ 1000 giảm còn 600.
  Khi HP đội còn 600, sau khi vào trận đấu, tổng HP của tướng ra trận là 60% Hp ban đầu, trong trận này chíu.thương bằng 20% ban đầu (là tổng HP ban đầu, không phải HP khi bắt đầu vào trận này), tức khi chiến đấu xong HP đội còn 400.
  Không cần ghi lại tướng có tử trận không, chỉ cần HP đội về 0, không thể tiếp tục chiến đấu trận sau.
  Nếu đánh thua, tức s.thương phải chịu bằng 100% HP ban đầu, khi hết trận, HP đội bằng 0

  Khi HP đội về 0, đội tử trận, cần quay về cứ điểm chính chờ hồi sinh. Tính toán HP đội sau mỗi trận đấu.

​Điểm Siêng Năng

 • Ngoài HP đội còn có điểm siêng năng đội
 • Điểm siêng năng đội không liên quan đến thắng thua, cứ vào trận đấu là sẽ trừ điểm siêng năng nhất định.
 • Tổng điểm siêng năng đội là 100.
 • Mỗi lần vào trận bị trừ 10 điểm
 • Khi điểm siêng năng về 0, đội tử trận, cần về thành chính đợi hồi sinh.
 • Tính toán điểm siêng năng sau khi kết thúc mỗi trận

Phần Thưởng

 • Thưởng Mùa Giải :

 • ​Khi tổng kết mùa giải, phát thưởng qua thư cho thành viên QĐ theo hạng.
 • DS phát thưởng sẽ tính theo danh sách thành viên trong QĐ này khi tổng kết mùa giải.
 • Thưởng Cá Nhân

 • Thưởng cá nhân sẽ nhận ở cổng [Thưởng] ở giao diện.
 • Chia thành 2 loại:
 • Thưởng loại điểm
 • Thưởng loại nhiệm vụ
 • Thưởng loại điểm sẽ tính theo số điểm mà mỗi người chơi  cống hiến cho Quân Đoàn
 • Điểm mà người chơi cống hiến cho Quân Đoàn  bao gồm:
 • Điểm nhận được sau mỗi trận
 • Điểm nhận được khi nộp cờ
 • Điểm nhận được khi chiếm cứ điểm: khi chiếm cứ điểm, user bên ta ở trong cứ điểm này đều tính là cống hiển điểm cho QĐ.
 • Thưởng loại nhiệm vụ sẽ cài điều kiện đạt nhất định, khi đạt điều kiện sẽ được nhận, có các loại chủ yếu:
 • Cá nhận tiêu diệt N user
 • Cá nhân nhận N rương
 • Tham gia N trận đấu.
 • Cả QĐ nhận N cờ
 • Chiến thắng thi đấu.
 • Thưởng cá nhân mỗi lần được làm mới vào thời gian chuẩn bị chiến đấu, trước thời gian chuẩn bị chiến đấu mà không nhận thưởng sẽ không thể nhận nữa.
 • Thưởng này nên khóa theo user, dù user đổi QĐ, thưởng cá nhân trong QĐ khác cũng nên giống nhau.

Trên đây là một số giới thiệu và hướng dẫn cơ bản về chức năng Quân Đoàn Chiến sắp tới.

BQT Hoành Tảo Tam Quốc

Kính báo!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ