Tải Game

[Hướng dẫn] Đấu Tướng Đài

14/06/2018

 

 Đấu Tướng Đài

Sau khi vượt ải chương 1 bạn sẽ được tham dự Đấu Tướng Đài với chương 1 để kiếm mảnh tướng , dùng để ghép  hoặc nâng cấp tướng.Vượt qua toàn bộ ải của một chương  mới có thể mở Đấu Tướng Đài  chương sau

Vượt ải Tướng nào sẽ nhận được mảnh tướng tương ứng với Tướng đó

 

Trên đây là hướng dẫn cơ bản về Đấu Tướng Đài, hy vọng sẽ giúp đỡ được chúa công trên chặng đường chinh phục Hoành Tảo Tam Quốc

BQT Hoành Tảo Tam Quốc

Thân!

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ